Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

12 października 2015 r. społeczność Szkoły Podstawowej nr 57 im. Gen. Władysława Andersa w Gdańsku oficjalnie powitała nowych członków braci uczniowskiej.

Tego dnia miało miejsce ślubowanie pierwszoklasistów. W ceremonii wzięli udział: Dyrekcja Szkoły i najmłodsi wychowankowie. Bohaterami uroczystości byli oczywiście uczniowie klas pierwszych. W tym szczególnym wydarzeniu wspierali ich swoją obecnością rodzice, dziadkowie, a także nauczyciele i starsi koledzy. Gościem specjalnym był Związek Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej Okręg Gdański w Gdańsku, który reprezentowali: Prezes Okręgu płk ZP Tadeusz Zbigniew Pluta, Wiceprezes Okręgu ppłk ZP Dariusz Różycki, ppłk ZP Sylwester Glapiak oraz przedstawiciel Związku Strzeleckiego RP płk ZS Marek Olczyk. Uroczystość odbyła się według ceremoniału i scenariusza opracowanego dla szkół mających patronów wojskowych. Przy dźwiękach werbli wprowadzono sztandar szkoły i odśpiewano hymn państwowy. Pani Liliana Płoszaj, dyrektor szkoły, w swym inauguracyjnym przemówieniu podkreśliła powagę wydarzenia, jakim jest pasowanie na ucznia i wyraziła nadzieję, że każdy z pierwszoklasistów zapisze kartę historii pobytu w Szkole w sposób godny, pracując nad doskonaleniem własnego charakteru, dążąc do zdobywania wiedzy i odkrywając na nowo tajniki nauki. Zanim pierwszoklasiści złożyli uroczyste przyrzeczenie, zaprezentowali program artystyczny składający się z wiązanek pieśni patriotycznych oraz wierszy. Zapału, radości i ogromnego wdzięku nie można było nikomu odmówić, dlatego występ wszystkim bardzo się podobał. Wspaniale przygotowane dzieci pięknie recytowały wiersze i śpiewały piosenki. Wykazały się wiedzą o ojczyźnie, udowodniły, że znają obowiązki ucznia, a także zasady dotyczące własnego bezpieczeństwa. Kiedy pierwszaki pomyślnie przeszły ten trudny egzamin, nastąpił kulminacyjny punkt uroczystości – ślubowanie. Obietnica, którą złożyli uczniowie zobowiązuje do poważnego i mądrego traktowania nauki. Uroczystego pasowania historyczną szablą dokonał płk ZP Tadeusz Zbigniew Pluta. Po słowach „Pasuję Ciebie na ucznia/uczennicę Szkoły im. Gen. Andersa - padała odpowiedź jestem uczniem/uczennicą”. Po uroczystym Ślubowaniu uczniowie i goście zostali zaproszeni na słodki poczęstunek przygotowany przez rodziców. Byliśmy wszyscy głęboko wzruszeni tą patriotyczną uroczystością.

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.