Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Złożeniem kwiatów pod pomnikiem Króla Jana III Sobieskiego oraz odegraniem hymnu państwowego uczczono 225 rocznicę uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja. Uroczystość zorganizował Okręg Gdański Związku Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej.

Uroczystości otworzył Prezes Okręgu Gdańskiego Tadeusz Zbigniew Pluta witając delegacje społeczności gdańskiej, wśród których przybyli: Wiceprezydent Miasta Gdańska - Piotr Kowalczuk, Pełnomocnik Marszałka Województwa Pomorskiego - Andrzej Kowalczyk, Asystent posła Jarosława Selima - Pan Mateusz Ihmatowicz, Komenda Garnizonu Miasta Gdańska pod przewodnictwem płk-a Adama Jakimowicza, Poczet Sztandarowy 18 Pułku Ułanów Pomorskich. Po odegraniu hymnów: państwowego oraz 3 Maja – Witaj Majowa Jutrzenko, przemówienie wygłosił wiceprezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP ppłk ZP Andrzej Adamczyk. Na wstępie przypomniał historię pomnika króla Jana III Sobieskiego, przy którym zgromadziło się dziś około 200 gdańszczan. Podkreślił również znaczenie uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja.
Następnie przybyłe delegacje złożyły u stóp pomnika wiązanki kwiatów.
Na zakończenie obchodów marsz „I Brygada”.
O godz. 12 w Bazylice Mariackiej przy ul. Podkramarskiej 5 w Gdańsku została odprawiona msza święta w intencji uchwalenia Konstytucji Trzeciego Maja, którą celebrował ks. Biskup Zbigniew Zieliński.

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.