Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

5 grudnia 2015 r. o godzinie 12.00, przy pomniku Marszałka Józefa Piłsudskiego w Gdańsku spotkało się kilkaset gdańszczan w tym duże grono młodzieży z pocztami sztandarowymi.

Przybyli by wspomnieć postać wybitnego Polaka, pierwszego w niepodległej Polsce Naczelnika Państwa Józefa Piłsudskiego. Uroczystość została zorganizowana przez Okręg Gdański Związku Piłsudczyków Rzeczpospolitej Polskiej w Gdańsku przy wsparciu gdańskiego Urzędu Miejskiego. Spotkanie nawiązujące do 148 rocznicy urodzin współtwórcy państwowości polskiej otworzył Prezes Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków w Gdańsku płk ZP Tadeusz Zbigniew Pluta. Uroczystość rozpoczęła się odegraniem hymnu państwowego, następnie głos zabrał Wiceprezes Towarzystwa Przyjaciół Wilna i Ziemi Wileńskiej członek Związku Piłsudczyków RP Przemysław Namsołek, który przedstawił zgromadzonym młode lata Józefa Piłsudskiego. Przypomniał on postać marszałka i jego rolę w walce o niepodległość Polski oraz jego wileńskie korzenie, które ma także wielu gdańszczan. Następnie do zgromadzonych przemówił Wojciech Błaszkowski Zastępca Przewodniczącego Rady Miasta, który w imieniu władz gdańskiego grodu podziękował licznie zgromadzonym za udział. Uroczystość zakończyła się złożeniem kwiatów i zniczy pod pomnikiem Marszałka oraz odegraniem marsza Pierwszej Brygady.
Zdjęcia wykonał: Bronisław Błański

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.