Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

W dniu 19.12.2015 r. na terenie Centrum Kształcenia Zawodowgo i Ustawicznego Nr 1 im. Józefa Piłsudskiego w Gdańsku odbyło uroczyste Zebranie Okręgu Gdańskiego Związku Piłsudczyków RP.

Zgodnie z porządkiem obrad przedstawiono udział Okręgu w uroczystościach rocznicowych organizowanych na terenie Gdańska w IV kwartale 2015 r. Wśród gości zaproszonych na Zebranie przybyli m.in. Sekretarz Zarządu Krajowego ZP RP płk ZP Julian Aleksander Michaś, reprezentujący Prezesa Zarządu Krajowego ZP RP gen. Stanisława Śliwę, Dowódca Garnizonu Miasta Gdańska płk Adam Jakimowicz oraz Pełnomocnik Zarządu Holding Remontowa SA - mgr inż. Tadeusz Zielonka. W części oficjalnej dokonano wręczenia odznaczeń związkowych, uhonorowań oraz legitymacji członkowskich. Uchwałą Zarządu Krajowego ZP RP nadano Złote Krzyże Honorowe ZP RP Wiceprezesom Okręgu Gdańskiego ppłk ZP Andrzejowi Adamczykowi oraz ppłk ZP Dariuszowi Różyckiemu za wybitny wkład w krzewienie idei i czynów Marszałka Józefa Piłsudskiego na terenie Gdańska. Wręczono Patent Oficerski na stopień mjr ZP kol. Zbigniewowi Krynickiemu. Panu Piotrowi Soyce Prezesowi Holdingu Remontowa SA nadano godność Honorowego Członka Związku Piłsudczyków RP. Naszemu Jubilatowi Sylwestrowi Glapiakowi kończącemu 90 rok życia ufundowano Pamiątkowy Ryngraf. Wręczenia dokonał Sekretarz Zarządu Krajowego ZP RP płk ZP Julian Aleksander Michaś. W dalszej części podpisano Umowę o współpracy pomiędzy Okręgiem Gdańskim ZP RP a Liceum Ogólnokształcącym Mundurowym „SPARTAKUS”. Przedstawiono zebranym projekt Sztandaru Związku Piłsudczyków RP Okręgu Gdańskiego, o którego nadanie Okręg wystąpi w roku 2016. W finalnym momencie Zebrania ks. Kapelan Okręgu Gdańskiego kmdr płk ZP Sławomir Pałka wygłosił modlitwę w intencji zbliżających się Świąt Bożego Narodzenia. Następnie uczestniczący składając sobie życzenia podzielili się opłatkiem.
Zebranie prowadził Prezes Okręgu Gdańskiego ZP RP Tadeusz Zbigniew Pluta płk ZP

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.