Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Jednym z celów statutowych Związku Piłsudczyków jest „Upowszechnianie wiedzy o działalności i zasługach Marszałka Józefa Piłsudskiego.” Świadomi rangi tego zagadnienia podjęliśmy, w ramach działalności okręgu gdańskiego, decyzję o zainteresowaniu współpracą jak najszersze kręgi społeczeństwa, również okoliczne regiony. Zapoczątkowane zostało to przystąpieniem do związku osób na stałe zamieszkujących poza Gdańskiem, a konkretnie w Elblągu, Malborku czy też w Grudziądzu. W szeregach organizacji działa wiele wspaniałych osób, które z oddaniem poświęcają się misji:

1. Popularyzowania osoby i myśli Józefa Piłsudskiego, twórcy niepodległego Państwa Polskiego, jako wzoru patriotycznego.

2. Kształtowania postaw obywatelskich zgodnych ze wskazaniami moralnymi Józefa Piłsudskiego.

3. Propagowania idei państwotwórczych Józefa Piłsudskiego odniesionych do realiów politycznych Trzeciej Rzeczypospolitej.

4. Współdziałania w patriotycznym wychowywaniu młodzieży i przygotowanie jej do żołnierskiej służbie Ojczyźnie.

5. Utrwalanie pamięci o Józefie Piłsudskim.

6. Gromadzenia pamiątek związanych z osobą Marszałka.

Gdański okręg skupia ludzi połączonych szacunkiem do człowieka, który wbrew wielu przeciwnościom – budował w ludziach wiarę w przyszłą niepodległą Polskę i do tej niepodległości doprowadził. Chcemy, aby postać i dzieło Komendanta wrastały w narodową pamięć, aby stawały się wzorem i drogowskazem dla kolejnych pokoleń Polaków. Dążymy do tego, aby myśl państwowa Józefa Piłsudskiego miała istotny wpływ na działalność władz i grup rządzących.

W roku 2023 planujemy udział w wielu uroczystościach:

GDAŃSK

19.03. (nd) - Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego

25.03. (sb) - Odpust w parafii Matki Odkupiciela

03.05. (śr) - Organizacja 232 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 Maja

08.05. (pn) - Udział w obchodach 78 rocznicy zakończenia II Wojny Światowej,

12.05. (pt) - 88 rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego

19.05. (pt) - Udział w uroczystościach z okazji 79 rocznicy bitwy pod Monte Casino

22.07. (sb) - 106 rocznica osadzenia Józefa Piłsudskiego w Areszcie Gdańskim

01.08. (wt) - Udział w obchodach 79 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego

06.08. (nd) - Organizacja109 rocznicy wymarszu I Kadrowej

06-23.08 – Uwięzienie Marszałka w Twierdzy Wesel – wyjazd 4 dni (21 – 23)

14.08. (pn) - Udział w Święcie Wojska Polskiego oraz 103 rocznicy „Bitwy Warszawskiej”

17.08. (cz) - IX Pielgrzymka Piłsudczyków na Jasną Górę

01.09. (pt) - Udział w uroczystościach poświęconych 84 rocznicy wybuchu II WŚ

17.09. (nd) - 84 rocznica agresji Rosji Radzieckiej

05.10. (cz) - 84 rocznica rozstrzelania Obrońców Poczty Polskiej w Gdańsku

14.10. (sb) – Pomorska Spartakiada Strzelecka

10.11. (pt) - Uroczystości z okazji 105 rocznicy odzyskania Niepodległości

11.11. (sb) - Udział w Paradzie Niepodległości Gdańsk

05.12. (wt)- 156 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

27.12. (śr) - 105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

ELBLĄG

14.02. (wt) – udział w obchodach rocznicy utworzenia AK

19.03. (nd) – Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego

13.04. (cz) – udział w obchodach rocznicy zbrodni katyńskiej

03.05. (śr) – udział w Uroczystości - 232 rocznica Konstytucji 3 Maja

08.05. (pn) – udział w obchodach zakończenia II WŚ

12.05. (pt) – 88 rocznica śmierci Marszałka

17.07. (pn) – dzień Sprawy Elbląskiej

01.08. (wt) – udział w obchodach 79 rocznicy Powstania Warszawskiego

15.08. (wt) – udział w uroczystości 103 rocznicy „Bitwy Warszawskiej”

01.09. (pt) – udział w obchodach wybuchu II Wojny Światowej

17.09. (nd) – udział w obchodach rocznicy agresji ZSRS

11.11. (sb) – udział w Uroczystości z okazji 105 rocznicy odzyskania Niepodległości

05.12. (wt) – 156 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

27.12. (śr) – 105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

GRUDZIĄDZ

19.03. (nd) – Imieniny Marszałka J. Piłsudskiego

03.05. (śr) – Uroczystość - 232 rocznica Konstytucji 3 Maja

12.05. (pt) – 88 rocznica śmierci Marszałka

06.06. (wt) – 102 rocznica wizyty Marszałka w

06.08. (nd) - 109 rocznica wymarszu I Kadrowej

15.08. (wt) – Święto Wojska Polskiego

11.11. (so) – Uroczystości z okazji 105

05.12. (wt) – 156 rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego

27.12. (śr) – 105 rocznica wybuchu Powstania Wielkopolskiego

 

Udział delegacji Okręgu Gdańskiego ZP RP w uroczystościach organizowanych przez Zarząd Krajowy Związku Piłsudczyków RP wg osobnego planu. 

Zebrania Zarządu Okręgu Gdańskiego wg potrzeb (minimum raz na miesiąc) 

Zebrania Organizacyjne Okręgu Gdańskiego odbywać się będą 2 razy w roku.

Ważne daty rocznic  w roku 2023 dla Związku Piłsudczyków RP, O/Gdańsk : 

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego 

03 maja  - Święto Konstytucji 3 Maja (sztandar) 

12 maja  -  Rocznica śmierci Józefa Piłsudskiego 

06 sierpnia  - Wymarsz I Kadrowej (sztandar) 

14 sierpnia  - Święto Wojska Polskiego - Gdańsk (sztandar) 

15 sierpnia  - Bitwa Warszawska - Elbląg (sztandar) 

05 października - Rocznica rozstrzelania Pocztowców, Zaspa (sztandar) 

10 listopada - Święto Niepodległości - Gdańsk (sztandar) 

11 listopada - Parada Niepodległości – Gdańsk 

11 listopada - Święto Niepodległości – Elbląg (sztandar) 

05 grudnia - Rocznica urodzin Józefa Piłsudskiego 

 

 

 

 

 

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.