Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

Niepodległości w dniu 11 listopada Święto Narodowe obchodzone  przez Polaków. Uchwalenie Konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku wieńczyło działania reformatorskie Sejmu Czteroletniego inicjowane przez posłów zgromadzonych w Stronnictwie Patriotycznym. Konstytucja, pomimo,  że była najnowocześniejszą jak na tamte czasy nie rozwiązywała wszystkich problemów chylącego się do upadku państwa. Było rzeczą oczywistą, że za nią pójdą następne działania reformujące państwo i stosunki w nim panujące. O Jej wielkości i znaczeniu świadczy zaciekłość przeciwników, którzy aby Ją obalić nie zawahali się przed zdradą i zmontowali szeroki front państw ościennych, które dokonały ostatecznego rozbioru Rzeczpospolitej. Ale największą Jej wartością było i jest, że dla kolejnych pokoleń Polaków, zarówno podczas zaborów jak i reżimu komunistycznego była natchnieniem i drogowskazem na drodze odzyskania niepodległości. Jednoczyła wszystkie patriotyczne środowiska i była symbolem niezłomnego dążenia Polaków do pełnej Suwerenności.Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP od 2015 roku organizuje Jej obchody u stóp pomnika Jana III Sobieskiego, w miejscu gdzie w latach stanu wojennego niezależne środowiska działaczy niepodległościowych składały w dniach 3 maja kwiaty, zawsze narażając się na szykany i ciężkie pobicia przez ZOMO.W tym roku również w towarzystwie Pani Prezydent Gdańska, dowódcy Garnizonu Gdańska, przedstawiciela Marszałka Pomorskiego i delegacji Związków Kombatanckich złożyliśmy kwiaty, chociaż ze względu na pandemię  odbyło się to w skromnym gronie i bez wystąpień oraz przy zachowaniu wszelkich zasad bezpieczeństwa.       Również w Elblągu uczestniczyliśmy we Mszy Św. w intencji Ojczyzny i składaliśmy kwiaty w towarzystwie Prezydenta Elbląga, wicewojewody, przedstawicieli związków kombatanckich i organizacji społecznych.

 

W związku z ostatnimi decyzjami rządu

i ogłoszeniem stanu epidemii odwołujemy

zebranie Okręgu Gdańskiego

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.