Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

12 Maja przypada rocznica Śmierci Marszałka Józefa Piłsudskiego. W tym dniu uroczystości odbędą się zarówno w Gdańsku jak i w Elblągu. Poniżej znajdują się zaproszenia na Uroczystości z tej okazji.

 

Projekt graficzny wykonany przez Krzysztofa, słuchacza z Kwalifikacyjnych Kursów Zawodowych dla osób z niepełnosprawnością z CKZiU Nr 1 w Gdańsku.

3 maja 1791 roku uchwalono akt prawny utrwalony w dziejach Polski jako Konstytucja 3 - Maja. Zarząd Okręgu Gdańskiego i członkowie Związku z Elbląga oraz Malborka, Prezydent Miasta Gdańska, przedstawiciele Urzędu Marszałkowskiego, Kadeci Spartakusa i wiele organizacji patriotycznych uczestniczyli w obchodach 231 rocznicy uchwalenia Konstytucji 3 - MAJA. Uroczystość odbyła się o godz 11:00 u stóp pomnika Króla Jana III Sobieskiego w Gdańsku na Targu Drzewnym  w Gdańsku. W Bazylice Mariackiej została odprawiona msza św w intencji konstytucji. Panowała podniosła atmosfera.

 

"Ja teraz nie należę do partii,

 ja należę do narodu"

(z wypowiedzi do Bolesława Limanowskiego

20 grudnia 1918 r.)

Imieniny Józefa Piłsudskiego były wielkim wydarzeniem, które integrowało obóz niepodległościowy, a następnie piłsudczykowski, które stworzyły  żywą tradycję. Dzień ten, już w dwudziestoleciu międzywojennym stał się okazją nie tylko do składania tradycyjnych życzeń, ale również do wyrażania wdzięczności Naczelnemu Wodzowi i Naczelnikowi Państwa, który wskrzesił niepodległość Rzeczypospolitej. Od 1931 roku 19 marca był dniem wolnym od zajęć, a w szkołach organizowano uroczyste akademie i odczyty. Rządy sanacyjne stawiały sobie za cel wychowanie młodzieży w duchu propaństwowym. Szkoła przedwojenna miała za zadanie nauczyć młodych Polaków szacunku do symboli i tradycji niepodległościowych oraz postępowania w duchu solidaryzmu społecznego. Szczególnym kultem otoczono postać Józefa Piłsudskiego, jako symbolu walki o niepodległość Polski.

       

 

 To już trzy lata jak pożegnaliśmy założyciela naszego Okręgu, śp. płk zw. Tadeusza Plutę.

DZIĘKUJEMY PANIE PREZESIE

 

 

Spotkanie opłatkowe.

Członkowie okręgu Gdańskiego oraz sympatycy naszego Związku 27 stycznia przełamali się opłatkiem, oczywiście z zachowaniem dystansu, w sposób symboliczny (niestety Covid-19 zrewidował nasze tradycyjne świąteczne obrzędy). Tak więc, była modlitwa, kolędy, barszcz z krokietami i wspaniałe ciasta.

Uroczysty charakter spotkania nie przeszkodził w prezentacji naszych dokonań w roku ubiegłym, a także przedstawieniu planów na rok bieżący. Rok 2021 pomimo koronawirusowych ograniczeń należy zaliczyć do obfitujących w szereg interesujących wydarzeń (sprawozdanie Zarządu członkowie Okręgu otrzymali wcześniej). Przełom roku to czas na podsumowania okresu minionego ale także tworzenie planów na przyszłość. Prezes Zarządu Okręgu Gdańskiego płk ZP Andrzej Adamczyk omówił zamierzenia. Oczywiście nadal planujemy organizować uroczyste obchody dat związanych z Marszałkiem Józefem Piłsudskim (19 marzec, 12 maja, 5 grudnia) oraz świąt państwowych. Plan zakłada również nowe wydarzenia związane z odwiedzaniem miejsc związanych z Marszałkiem, również poza granicami naszego kraju.

Wiele ciepłych słów skierował do obecnych Prezes Zarządu Krajowego Związku Piłsudczyków gen. ZP Stanisław Władysław Śliwa. Podkreślił jak wielką misję edukacyjną mamy do wykonania jako propagatorzy idei naszego Patrona. Dużo miejsca poświęcił omówieniu kwestii związanych z rozwojem naszej organizacji w Polsce ale także zaakcentował rosnące znaczenie oddziałów na świecie. 

Świąteczny charakter spotkania został podkreślony również wspaniałym prezentem – kalendarzem na 2022r wykonanym przez naszych kolegów płk. ZP Dariusza Różyckiego oraz Arkadiusza Szwabę. Jest to wydanie wyjątkowe, ilustrowane zdjęciami autorstwa naszej koleżanki Stanisławy Cempa z różnego rodzaju wydarzeń związanych z działalnością naszego okręgu. Z pewnością będzie oryginalną ozdobą niejednego pomieszczenia czy też biura.

Spotkanie przebiegało w bardzo przyjacielskiej wręcz rodzinnej atmosferze. Związek Piłsudczyków Rzeczypospolitej Polskiej jest bowiem organizacją skupiającą ludzi wokół jednej wielkiej idei. Jesteśmy gotowi do współpracy z każdą siłą polityczną, z każdym ruchem społecznym, którzy w myślach i dokonaniach Pierwszego Marszałka Polski widzą inspirację do pracy dla Ojczyzny i Państwa Polskiego.

MK

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.