Piłsudczycy Gdańsk

Pomnik w Gdańsku Wrzeszczu

Pomnik w Elblągu

  

3 Maja 2023r. 

Pomnik Króla Jana III Sobieskiego

Targ Drzewny

Święto Konstytucji 3 Maja to odwołujące się do najstarszej tradycji demokratycznego państwa jakim jesteśmy, w nowożytnej historii Polski i najważniejsze, obok Święta Wojska Polskiego w rocznicę Bitwy Warszawskiej i Narodowego Święta Niepodległości w dniu  11 listopada Święto Narodowe obchodzone  przez Polaków.

 

Uchwalenie Konstytucji w dniu 3 maja 1791 roku wieńczyło działania reformatorskie Sejmu Czteroletniego inicjowane przez posłów zgromadzonych w Stronnictwie Patriotycznym.

Konstytucja, pomimo,  że była najnowocześniejszą jak na tamte czasy nie rozwiązywała wszystkich problemów chylącego się do upadku państwa. Było rzeczą oczywistą, że za nią pójdą następne działania reformujące państwo i stosunki w nim panujące. O Jej wielkości i znaczeniu świadczy zaciekłość przeciwników, którzy aby Ją obalić nie zawahali się przed zdradą i zmontowali szeroki front państw ościennych, które dokonały ostatecznego rozbioru Rzeczypospolitej i unicestwienia państwa.

Ale największą Jej wartością było i jest, że dla kolejnych pokoleń Polaków, zarówno podczas zaborów jak i reżimu komunistycznego była natchnieniem i drogowskazem na drodze odzyskania niepodległości. Jednoczyła wszystkie patriotyczne środowiska i była symbolem niezłomnego dążenia Polaków do pełnej suwerenności i samostanowienia o sobie.

Okręg Gdański Związku Piłsudczyków RP od 2015 roku, od momentu swojego formalnego powstania, organizuje obchody Jej rocznic u stóp pomnika Jana III Sobieskiego, w miejscu gdzie w latach stanu wojennego niezależne środowiska działaczy niepodległościowych, różnych nurtów, składały w dniach 3 maja kwiaty, zawsze narażając się na szykany, areszty, kolegia a nawet ciężkie pobicia przez ZOMO.

W tym roku również w towarzystwie przedstawicieli władz wojewódzkich, samorządowych, wojska, służb mundurowych. młodzieży i delegacji Związków Kombatanckich składamy kwiaty jako symbol naszej pamięci i szacunku dla tych, którzy bez względu na konsekwencje nie zawahali się stanąć w szeregu walczących o niepodległość naszej Ojczyzny.

Nasi przedstawiciele w Elblągu również uczestniczą we Mszy Św. w intencji Ojczyzny i składają kwiaty u stóp pomnika Twórców Niepodległości w towarzystwie Prezydenta Elbląga, wicewojewody, przedstawicieli związków kombatanckich i organizacji społecznych. Związek tak postępuje także w innych okręgach, bo ważniejsze jest świętowanie chwały Rzeczypospolitej lub przeżywanie Jej niepowodzeń czy tragedii od towarzystwa, w którym się w danym momencie znajdujemy. Tak się kultywuje jedność w najważniejszych sprawach „zawczasu”, sytuacja w Ukrainie jest tego najlepszym przykładem.

Dziękuję Państwu za obecność,  że jesteśmy tu z różnych nurtów patriotycznych razem i za wspólne świętowanie.

Niech się święci 3 Maja! Dzień wspaniały, tak pamiętny!

 

 

 

Józef Piłsudski

Najważniejsze daty:

19 marca - Imieniny Józefa Piłsudskiego
03 maja - Święto Konstytucji 3 maja
12 maja 1935 - Śmierć Józefa Piłsudskiego
15 sierpnia - Bitwa Warszawska
5 grudnia 1867 - Urodziny Józefa Piłsudskiego
11 listopada - Święto Niepodległości
. All Right Reserve.